Llistat de propostes assumides

El següent llistat recull aquelles propostes avaluades que no han sigut seleccionades segons la Comissió Tècnica d'Avaluació per tractar-se de propostes que, o bé ja estan sent executades per la Generalitat, o es troben recollides, plantejades o en vies d'estudi en els diferents plans o programes d'acció política de la Generalitat i que, per tant, no poden ser estudiades o considerades individualment, sinó en el conjunt de viabilitat del pla o programa concret de cada Conselleria. D'aquesta manera, malgrat ser qualificades com a “inviables”, es troben ja assumides dins de la futura execució de la Generalitat.

Àmbit autonòmic

Comunitat Valenciana

Àmbit comarcal

Comarques Centrals

Comarques de l'Horta

Comarques de l'Interior

Comarques de l'Interior del Nord

Comarques del Sud

Comarques del Xúquer-Túria