Accessibilitat

L'accessibilitat web es refereix a la possibilitat d'acces a la web i als seus continguts per totes les persones, independentment de les discapacitats (físiques, intelectuals o tècniques) que puguen presentar o de les que es deriven del context d'us (tecnològiques o ambientals)

Quant les pàgines web estan disenyades pensant en l'accessibilitat, tots els usuaris poden accedir en condicions d'igualtat als continguts, per exemple:

  • Proporcionar un text alternatiu a les imatges, les persones amb dificultats visuals poden fer ús de lectors especials per accedir a la informació.
  • Quant els videos disposen de subtitles, els usuaris amb dificultats auditives poden entendrel's plenament.
  • Si els continguts estan escrits amb un llenguatge senzill i il·lustrats, els usuaris amb problemes d'aprenentatge estan en millors condicions d'entendrel's.
  • Si l'usuari té problemes de mobilitat i li costa usar el ratolí, les alternatives amb el teclat li ajuden en la navegació.

"Dreceres" de teclat

Per a poder navegar per aquest lloc web de manera accessible, s'han programat un grup de tecles d'accés ràpid que recullen les principals seccions d'interés general en què està organitzat el lloc.

Tecla

Pàgina

0

Inici

1

Debats

2

Propostes

3

Votacions

4

Pressupostos participatius

5

Processos legislatius


 

Depenent del sistema operatiu i del navegador que s'utilitze, la combinació de tecles serà la següent:

Navegador

Combinació de tecles

Explorer

ALT + drecera i després ENTER

Firefox

ALT + MAJÚSCULES + drecera

Chrome

ALT + drecera (si és un MAC, CTRL + ALT + drecera)

Safari

ALT + drecera (si és un MAC, CMD + drecera)

Opera

MAJÚSCULES + ESC + drecera

Grandària del text

El disseny accessible d'aquest lloc web permet que la persona usuària puga triar la grandària del text que li convinga. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s'utilitze.

Navegador

Acció a realitzar

Explorer

Vegeu > Grandària del text

Firefox

Vegeu > Grandària

Chrome

Ajustos (icona) > Opcions > Avançada > Contingut web > Grandària font

Safari

Visualització > ampliar/reduir

Opera

Vegeu > escala


Una altra manera de modificar la grandària de text és utilitzar les dreceres de teclat definides en els navegadors, en particular la combinació de tecles:

  • CTRL i + (CMD i + en MAC) per a augmentar la grandària del text.

  • CTRL i - (CMD i - en MAC) per a reduir la grandària del text.

Compatibilitat amb estàndards i disseny visual

Totes les pàgines d'aquest lloc web compleixen les pautes d'accessibilitat o principis generals de disseny accessible establides pel grup de treball WAI pertanyent al W3C.