Logo de CONSUL

Red de autobuses interurbanos de Valencia y gratuidad para los mayores y pension

  Sense comentaris  •  04-10-2022  •  Animalets

Creación de nuevas líneas entre municipios de l'Horta Sud y la gratuidad de los autobuses para los mayores y pensionistas como la EMT

0.1% / 100%
2 avals  5.000 avals necessaris

Carriles ciclo-peatonales en Chiva.

  Sense comentaris  •  03-10-2022  •  Carloss

Carril ciclo-peatonal en todos los núcleos de población de Chiva con el casco urbano y poblaciones vecinas.

0.1% / 100%
2 avals  5.000 avals necessaris

conjugació verbal correcta.Flexió Verbal. Seguir l´ensenyament d´Enric Valor.

  Sense comentaris  •  19-09-2022  •  Jordi Cortés Roldan

Que els/les lingüistes corregisquen els professionals de la comunicació: cap gerundi acaba en "guent" correguent, diguent, apareguent, etc.són incorrectes.Digam, conegam, pugam, etc. són incorrectes.

0% / 100%
Sense avals  5.000 avals necessaris

AV. DEL PUERTO, carril central y tapas alcantarillado

  Sense comentaris  •  07-07-2022  •  Juan Antonio Claramonte Soro

Tapas desniveladas y asfalto en mal estado que son un destroza coches. Alinear las líneas de carril para que coincidan con el centro del vehiculo.

0,1% / 100%
6 avals  5.000 avals necessaris

Turisme itinerari

  Sense comentaris  •  07-07-2022  •  BatCaravan

A la zona de la Ciutat Esportiva "Les Pereres" o similar, destinar un lloc on el món itinerari tinga els mínims servicis d'higiene i neteja per a crear més turisme i visites a la nostra ciutat.

0.1% / 100%
4 avals  5.000 avals necessaris

Señales preferencia peatonal los pasos de peatones en carril bici

  Sense comentaris  •  23-06-2022  •  Jose Rincon

Poner señales que indiquen la preferencia de los peatones sobre los ciclistas en los distintos pasos de peatones existentes en los carriles bici.

0,2% / 100%
10 avals  5.000 avals necessaris

Revisió de la baremació/ valoració de mèrits per optar a places públiques

  Sense comentaris  •  13-06-2022  •  SerSol

La fase de concurs comporta l'avaluació de mèrits de la persona candidata a un lloc de treball (estatutari o funcionari). Sol·licitem el reconeixement d'activitats que fins ara no es valoren.

0,1% / 100%
7 avals  5.000 avals necessaris

Ajuda sobre les iniciatives

Les iniciatives ciutadanes són una oportunitat perquè la ciutadania decidisca directament com vol que siga la seua Comunitat. Aconsegueix 5.000 suports per a la teua iniciativa en un màxim de 4 mesos i la farem arribar a la Conselleria o entitat responsable per a la seua consideració, que emetrà un informe sobre la decisió adoptada i es publicarà en GVAPARTICIPA.