GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Icona de Elaboració normativa

Elaboració normativa

Desenvolupar el currículum per a la Comunitat Valenciana del títol de Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de l'Aigua

Dates clau

Debat

20 Jun 2022 - 04 Jul 2022

L'objecte és establir el procediment d'avaluació de l'alumnat que cursa ensenyaments conduents als títols de Tècnic Bàsic, Tècnic i de Tècnic Superior dels cicles formatius de Formació Professional, així com dels Cursos d'Especialització de Formació Professional en els centres docents, públics i privats, de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Aquest procediment d'avaluació permetrà conéixer el grau de competències adquirides per l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu atenent la seua dimensió formativa i sumativa.

Dates clau

Debat

16 Jun 2022 - 30 Jun 2022

Desenvolupar el currículum per a la Comunitat Valenciana del títol de Tècnic o Tècnica Superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Dates clau

Debat

14 Jun 2022 - 28 Jun 2022

Realitzar les modificacions necessàries per tal de permetre la participació del professorat dels centres docents públics dependents de la conselleria competent en matèria d’Educació en la docència en els mòduls formatius dels certificats de professionalitat.

Dates clau

Debat

06 Jun 2022 - 20 Jun 2022

L'objecte de la futura norma és establir l’ordenació acadèmica i el currículum dels ensenyaments professionals de
Música, a la Comunitat Valenciana.

Dates clau

Debat

04 Mar 2022 - 01 Abr 2022

Propostes

14 Mar 2022 - 29 Abr 2022

Ajuda sobre elaboració normativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.