GVAPARTICIPA

Icona de Elaboració normativa

Elaboració normativa

Participa en la fase de consulta prèvia de la nova Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana. El debat romandrà obert fins el 31 de gener de 2022 per a realitzar aportacions i compartir idees i suggeriments, que contribuïsquen a la redacció del text inicial de l’avantprojecte de llei.

Dates clau

Debat

09 Nov 2021 - 31 Gen 2022

Propostes

09 Nov 2021 - 31 Gen 2022

El present projecte de decret pretén regular el model de formació permanent del professorat no universitari, així com l'estructura , organització i funcions dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Dates clau

Data de publicació de l'esborrany

26 Oct 2021

Ajuda sobre elaboració normativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.