Icona de Legislació col·laborativa

Legislació col·laborativa

No hi ha processos

Ajuda sobre legislació col·laborativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.