GVAPARTICIPA

Icona de Elaboració normativa

Elaboració normativa

El present projecte de decret pretén regular el model de formació permanent del professorat no universitari, així com l'estructura , organització i funcions dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Dates clau

Debat

01 Jun 2021 - 21 Jun 2021

Propostes

01 Jun 2021 - 21 Jun 2021

Ajuda sobre elaboració normativa

En aquest espai pots col·laborar en la redacció i modificació de: 1) normativa o 2) plans i programes de la Comunitat Valenciana. Les aportacions de la ciutadania seran analitzades i tingudes en compte en la redacció definitiva de les normes o en la planificació de les actuacions.