Logo de CONSUL

Tornar

10 Reducció de les Desigualtats

Reduir les desigualtats i garantir que ningú es queda arrere forma part integral de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La desigualtat dins dels països i entre aquests és un continu motiu de preocupació. Malgrat l'existència d'alguns indicis positius cap a la reducció de la desigualtat en algunes dimensions, com la reducció de la desigualtat d'ingressos en alguns països i l'estatus comercial preferent que beneficia als països de baixos ingressos, la desigualtat encara continua.

La COVID-19 ha intensificat les desigualtats existents i ha afectat més que ningú als pobres i les comunitats més vulnerables. Ha tret a la llum les desigualtats econòmiques i les fràgils xarxes de seguretat social que fan que les comunitats vulnerables hagen de patir les conseqüències de la crisi.  Al mateix temps, les desigualtats socials, polítiques i econòmiques han amplificat els efectes de la pandèmia.

En el front econòmic, la pandèmia de la COVID-19 ha augmentat significativament la desocupació mundial i ha retallat dràsticament els ingressos dels treballadors.

La COVID-19 també posa en risc els escassos avanços que s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones durant les últimes dècades. Pràcticament en tots els àmbits, des de la salut fins a l'economia, des de la seguretat fins a la protecció social, els efectes de la COVID-19 han agreujat la situació de les dones i les xiquetes simplement a conseqüència del seu sexe.

Les desigualtats també estan augmentant per a les poblacions vulnerables en països amb sistemes sanitaris més deficients i en països que s'enfronten a crisis humanitàries existents. Els refugiats i els migrants, així com els pobles indígenes, els ancians, les persones amb discapacitat i els xiquets es troben especialment en risc de ser exclosos. A més, el discurs d'odi dirigit als grups vulnerables està en augment.

10.1
D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.
10.2
D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.
10.3
Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aqueix respecte.
10.4
Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat.
10.5
Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l'aplicació d'aqueixos reglaments.
10.6
Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per a augmentar l'eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat d'aqueixes institucions.
10.7
Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.
10.A
Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, de conformitat amb els acords de l'Organització Mundial del Comerç.
10.B
Fomentar l'assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els països africans, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus plans i programes nacionals.
10.C
D'ací a 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les remeses dels migrants i eliminar els corredors de remeses amb un cost superior al 5%.
Aquest objectiu no té metes localitzades