Logo de CONSUL

Tornar

5 Igualtat de Gènere

La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

S'han aconseguit alguns avanços durant les últimes dècades: més xiquetes estan escolaritzades, i s'obliga a menys xiquetes al matrimoni precoç; hi ha més dones amb càrrecs en parlaments i en posicions de lideratge, i les lleis s'estan reformant per a fomentar la igualtat de gènere.

Malgrat aquests assoliments, encara existeixen moltes dificultades: les lleis i les normes socials discriminatòries continuen sent generalitzades, les dones segueixen estant infrarepresentades a tots els nivells de lideratge polític, i 1 de cada 5 dones i xiquetes d'entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a les mans d'una parella íntima en un període de 12 mesos.

Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 podrien revertir els escassos assoliments que s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones.  El brot de coronavirus agreuja les desigualtats existents per a les dones i xiquetes a nivell mundial; des de la salut i l'economia, fins a la seguretat i la protecció social.

Les dones exerceixen un paper desproporcionat en la resposta al virus, fins i tot com a treballadores sanitàries en primera línia i com a cuidadores en la llar. El treball de cures no remunerat de les dones ha augmentat de manera significativa a conseqüència del tancament de les escoles i l'augment de les necessitats dels ancians. Les dones també es veuen més afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, ja que treballen, de manera desproporcionada, en mercats laborals insegurs. Prop del 60 % de les dones treballa en l'economia informal, el que les exposa encara més a caure en la pobresa.

La pandèmia també ha conduït a un fort augment de la violència contra les dones i les xiquetes. Amb les mesures de confinament en vigor, moltes dones es troben atrapades a casa amb els seus abusadors, amb dificultats per a accedir a serveis que estan patint retallades i restriccions. Les noves dades mostren que, des del brot de la pandèmia, la violència contra les dones i les xiquetes (i, especialment, la violència domèstica) s'ha intensificat.

5.1
Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les xiquetes a tot el món.
5.2
Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
5.3
Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
5.4
Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país.
5.5
Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.
5.6
Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons els acords de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Pequín i els documents finals de les seues conferències d'examen.
5.A
Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
5.B
Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de les dones.
5.C
Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les xiquetes a tots els nivells.
Aquest objectiu no té metes localitzades