Logo de CONSUL

Tornar

15 Vida d'Ecosistemes Terrestres

El brot de la COVID-19 ressalta la necessitat d' abordar les amenaces a les quals s'enfronten les espècies silvestres i els ecosistemes.

En 2016, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va alertar que un augment mundial de les epidèmies zoonòtiques era motiu de preocupació. En concret, va assenyalar que el 75 % de totes les malalties infeccioses noves en humans són zoonòtiques i que aquestes malalties estan estretament relacionades amb la salut dels ecosistemes.

«Amb la COVID-19, el planeta ha enviat el seu major alerta fins hui indicant que la humanitat ha de canviar», ha explicat la Directora Executiva del PNUMA, Inger Andersen.

En Treballar amb el medi ambient per a protegir les persones, el PNUMA detalla com «reconstruir millor», mitjançant una base científica més sòlida, polítiques que contribuïsquen a un planeta més sa i més inversions verdes.

La resposta del PNUMA s'ocupa de quatre àrees:

  1. Ajudar les nacions a gestionar les deixalles mèdiques de la COVID-19.
  2. Produir un canvi transformatiu per a la naturalesa i les persones.
  3. Treballar per a garantir que els paquets de recuperació econòmica creuen resiliència per a crisis futures.
  4. Modernitzar la governança ambiental a nivell mundial.

Per a previndre, detindre i revertir la degradació dels ecosistemes de tot el món, les Nacions Unides han declarat la Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030). Aquesta resposta coordinada a nivell mundial davant la pèrdua i degradació dels hàbitats se centrarà en desenvolupar la voluntat i la capacitat polítiques per a restaurar la relació dels éssers humans amb la naturalesa. Així mateix, es tracta d'una resposta directa a l'avís de la ciència, tal com s'expressa en l' Informe especial sobre canvi climàtic i terra del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, a les decisions adoptades per tots els Estats membres de les Nacions Unides en les convencions de Riu sobre canvi climàtic i biodiversitat i a la Convenció de les Nacions Unides per a la Lluita contra la Desertificació.

Es continua treballant en un nou i ambiciós Marc mundial de diversitat biològica posterior a 2020.

Mentre el món respon a l'actual pandèmia i es recupera d'ella, necessitarà un pla sòlid destinat a la protecció de la naturalesa, de manera que la naturalesa puga protegir la humanitat.

15.1
Per a 2020, vetlar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d'acord amb les obligacions contretes en virtut d'acords internacionals.
15.2
Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repoblament i la reforestació a nivell mundial.
15.3
Per a 2030, combatre la desertificació, restaurar la terra i el sòl degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i esforçar-se per aconseguir un món neutral en la degradació de la terra
15.4
Per a 2030, vetlar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclosa la seua diversitat biològica, a fi de millorar la seua capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
15.5
Adoptar mesures urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, detindre la pèrdua de la diversitat biològica i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar la seua extinció.
15.6
Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la utilització dels recursos genètics i promoure l'accés adequat a aqueixos recursos, com s'ha convingut internacionalment.
15.7
Adoptar mesures urgents per a posar fi a la caça furtiva i el trànsit d'espècies protegides de flora i fauna i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres.
15.8
Per a 2020, adoptar mesures per a previndre la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics i controlar o erradicar les espècies prioritàries.
15.9
Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la planificació nacional i local, els processos de desenvolupament, les estratègies de reducció de la pobresa i la comptabilitat.
15.A
Mobilitzar i augmentar de manera significativa els recursos financers procedents de totes les fonts per a conservar i utilitzar de manera sostenible la diversitat biològica i els ecosistemes.
15.B
Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar la gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen aquesta gestió, en particular amb la intenció de la conservació i la reforestació.
15.C
Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el trànsit d'espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per a promoure oportunitats de subsistència sostenibles.
Aquest objectiu no té metes localitzades