Logo de CONSUL

Tornar

1 Fi de la probresa

A nivell mundial, el nombre de persones que viuen en situació d'extrema pobresa va disminuir des d'un 36 % en 1990 fins a un 10 % en 2015. No obstant això, el ritme al qual es produeix aquest canvi està disminuint, i la crisi de la COVID-19 posa en risc dècades de progrés en la lluita contra la pobresa. Una nova investigació publicada per l'Institut Mundial d'Investigaciones d'Economia del Desenvolupament de la Universitat de les Nacions Unides adverteix que les conseqüències econòmiques de la pandèmia mundial podrien incrementar la pobresa a tot el món fins a arribar a afectar a 500 milions de persones més, o cosa que és el mateix, a un 8 % més de la població total mundial. Aquesta seria la primera vegada que la pobresa augmente a tot el món en 30 anys, desde 1990.

Més de 700 milions de persones, o el 10 % de la població mundial, encara viu en situació d'extrema pobresa hui dia, amb dificultats per a satisfer les necessitats més bàsiques, com la salut, l'educació i l'accés a aigua i sanejament, per nombrar algunes. La majoria de les persones que viuen amb menys de 1,90 dòlars al dia viuen a l'Àfrica subsahariana. A tot el món, els índex de pobresa en les àrees rurals són del 17,2 %; més del triple dels mateixos índex per a les àrees urbanes.

Per als quals treballen, el seu lloc de treball no els garanteix una vida digna. De fet, el 8 % dels traballadors de tot el món, i les seues famílies, vivien en situació d'extrema pobresa en 2018. Un de cada cinc xiquets viu en situació d'extrema pobresa. Garantir la protecció social de tots els xiquets i altres grups vulnerables resulta crucial per a reduir la pobresa.

1.1
Per a 2030, erradicar la pobresa extrema per a totes les persones en el món, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars al dia.
1.2
Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets i xiquetes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals.
1.3
Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tots i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura dels pobres i els més vulnerables.
1.4
Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els més vulnerables, tinguen els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies y els serveis econòmics, inclosa el microfinançament.
1.5
Per a 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions vulnerables i reduir la seua exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i a altres desastres econòmics, socials i ambientals.
1.A
Garantir una mobilització important de recursos procedentes de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per a posar en pràctica programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions.
1.B
Crear marcs normatius sòlids en l'àmbit nacional, regional e internacional, sobre la base d'estratègies de desenvolupament en favor dels pobres que tinguen en compte les qúestions de gènere, a fi de donar suport a la inversió accelerada en mesures per a erradicar la pobresa.
Aquest objectiu no té metes localitzades