GVAPARTICIPA

Iniciatives retirades

Consulta pública prèvia projecte Decret associacions d'alumnes

  Sense comentaris  •  24-01-2022  •  Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa 2

Projecte de Decret de XX de XXXX de 2022, del Consell, pel qual es regulen les associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

0% / 100%
Sense avals  5.000 avals necessaris

Ajuda sobre les iniciatives

Les iniciatives ciutadanes són una oportunitat perquè la ciutadania decidisca directament com vol que siga la seua Comunitat. Aconsegueix 5.000 suports per a la teua iniciativa en un màxim de 4 mesos* i la farem arribar a la Conselleria o entitat responsable per a la seua consideració, que emetrà un informe sobre la decisió adoptada i es publicarà en GVAPARTICIPA. *El període del 9 de juny fins al 27 de juny no comptarà en el còmput dels 4 mesos, ja que durant eixos dies va estar desactivada l'opció d'aconseguir avals en les iniciatives. El motiu és que transcorria la fase de recollida de suports dels Pressupostos Participatius 2021.