GVAPARTICIPA

Iniciatives retirades

Ajuda sobre les iniciatives

Les iniciatives ciutadanes són una oportunitat perquè la ciutadania decidisca directament com vol que siga la seua Comunitat. Aconsegueix 5.000 suports per a la teua iniciativa en un màxim de 4 mesos* i la farem arribar a la Conselleria o entitat responsable per a la seua consideració, que emetrà un informe sobre la decisió adoptada i es publicarà en GVAPARTICIPA. *El període del 9 de juny fins al 27 de juny no comptarà en el còmput dels 4 mesos, ja que durant eixos dies va estar desactivada l'opció d'aconseguir avals en les iniciatives. El motiu és que transcorria la fase de recollida de suports dels Pressupostos Participatius 2021.