Tornar

Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat per a 2024. Incorporació a la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana d'un nou títol dedicat a la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

Descripció

Respon a la necessitat de regular, fomentar, dinamitzar i revitalitzar espais urbans en els quals es concentren activitats de tipus comercial i de serveis que desitgen augmentar la seua competitivitat i evitar situacions de degradació.

  • 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles
  • 12. Producció i Consum Responsables

No hi ha propostes