GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte Decret del Consell Currículum Tècnic o Tècnica Superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible

Descripció

El Reial decret 174/2021, de 23 de març, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Formació per a la mobilitat segura i sostenible i es fixen els aspectes bàsics del currículum, determina els resultats d'aprenentatge i els continguts bàsics, que comprenen el 50% dels continguts i les hores dels mòduls. El cicle de 2000 hores cal completar-lo tenint en compte les particularitats socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana, i establir-lo per a la Comunitat Valenciana mitjançant Decret del Consell.