Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 16 Nov 2022
Comentaris sobre
1. El alumnado mayor de edad podrá solicitar en el centro, el seguimiento de la actividad escolar de asignaturas que no implican práctica de la danza en la modalidad de formación semipresencial, virtual o mixta. Para poder autorizar esta modalidad formativa, los centros tienen que disponer de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación adecuados, y siempre que quedo garantizada, síncrona o asíncronamente, la interacción didáctica adecuada y continua.

Comentaris (1)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.
 • Esmenes acordades i aprovades per unanimitat pels quatre Conservatoris
  Professionals de Dansa; Alacant, Castelló, Novelda i València:
  SEMIPRESENCIALITAT: Atenent a l'edat ordinària dels nostres ensenyaments i a la
  necessitat de millorar la conciliació entre estudis de Règim General i els nostres proposem que
  aquesta modalitat semimpresencial siga un dret per a tot l'alumnat de quart a sisé
  independenment de la seva edat.

  Sense vots  | 
  0
  0
  Sense respostes