Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Descripció

La nova proposta curricular, com aspectes generals, incidirà en:

  • Actualitzar principis pedagògics i objectius dels ensenyaments professionals.
  • Dotar al nou currículum d’un enfocament més competencial.
  • Dissenyar un currículum que oferisca una formació més completa, des del punt de vista del sector productiu.
  • Actualitzar els mètodes pedagògics.
  • Actualitzar la concreció curricular de les assignatures del currículum.
  • 4. Educació de Qualitat
  • Publicat el 10/11/2022

    Tràmit d’informació pública el projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana.