Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 16 Nov 2022
Comentaris sobre
A los efectos de poder acreditar la formación pedagógica y didáctica del profesorado de las escuelas de enseñanza artística no formal de artes escénicas, que se establece en el artículo 9.6 del Decreto 2/2022, de 14 de enero, del Consell, los conservatorios tienen que prever un proyecto de flexibilización curricular de 600 horas de duración, cuyo contenido verse sobre pedagogía aplicada a la enseñanza artística no formal de las artes escénicas.

Comentaris (1)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.
 • Esmenes acordades i aprovades per unanimitat pels quatre Conservatoris
  Professionals de Dansa; Alacant, Castelló, Novelda i València:

  _ 600 HORES: En quan a la formació pedagògia i dicàctica, pensem que oferir només formació
  pedagògica i didàctica es perdre l'oportunitat de ampliar l'especialització cap a altres branques de
  la dansa. Per una altra banda, ens queda el dubte de la validessa que tindrien els títols
  professionals de dansa en el cas de que l’alumnat no puguera cursar ixes 600 hores extra.
  Proposem que les 600 hores siguen de caràcter voluntari i s’impartisquen en un curso extracurricular després cursar sisé. Que, a més, ixes hores es puguem impartir en la modalitat de
  semimpresencialitat en els casos de professionals en actiu i que siguen computables per al
  Títol Superior de Formació Professional.

  Sense vots  | 
  0
  0
  Sense respostes