Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 16 Nov 2022
Comentaris sobre

Comentaris (1)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.
 • Esmenes acordades i aprovades per unanimitat pels quatre Conservatoris
  Professionals de Dansa; Alacant, Castelló, Novelda i València:
  MÚSICA: La música en Dansa ha d'estar molt més vinculada a l'especialitat que es cursa.
  Proposem incloure la dansa en tots i cadascú dels objectius del currículum de l’assignatura de
  música de tal manera que la impartició de música tinga una utilitat i relació directa amb l’objecte
  d’estudi (la dansa).

  1 vot  | 
  1
  0
  Sense respostes