Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 16 Nov 2022
Comentaris sobre

Comentaris (2)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.
 • METODOLOGIA I CODOCÈNCIA: Es tria a faltar en el plantejament general,
  competències específiques o sabers bàsics . Així com, metodologies innovadores o codocència.

  Sense vots  | 
  0
  0
  Sense respostes
  • Esmenes acordades i aprovades per unanimitat pels quatre Conservatoris
   Professionals de Dansa; Alacant, Castelló, Novelda i València.
   TERMINOLOGIA INCLUSIVA: En línia amb l’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols
   en funció del sexe-gènere, del preàmbul d’aquest Decret, proposem modificar la terminologia
   d’algunes assignatures. Així, canviariem Tècnica de Barons per Tècniques específiques, i
   Repertori de Dones i Homes per Repertori i Pas a dos

   Sense vots  | 
   0
   0
   Sense respostes