Tornar

Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments Professionals de Dansa.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 16 Nov 2022
Comentaris sobre
f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la danza.

Comentaris (1)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.