Tornar

PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DEL PROGRAMA DE FOMENT D'OCUPACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES PERTANYENTS A COL.LECTIUS DESAFAVORITS

Descripció

Resultarà subvencionable la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents als col·lectius que determine cada convocatòria que, en tot cas, hauran de pertànyer a algun dels següents col·lectius:

Persones treballadores desfavorides:
a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.
b) Joves entre 16 i 24 anys.
c) Persones majors de 50 anys.
Persones treballadores molt desfavorides:
a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs.
b) Joves entre 16 i 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

Cada convocatòria establirà el nombre mínim de contractes subvencionables que ha d'incloure cada sol·licitud.

No hi ha preguntes