Tornar

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS ACADÈMICS I COMPLEMENTARIS UNIVERSITARIS.

Comentaris per a la versió

actualitzada el 18 Abr 2024
Comentaris sobre Vore en context
Article 14. Compensació a les universitats públiques per bonificació
0 Comentaris
Comentaris sobre Vore en context
Article 14. Compensació a les universitats públiques per bonificació Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l’estudi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat, així com la conselleria competent en matèria d’universitats, en el cas de beques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, compensaran a les universitats l’import no satisfet pels estudiants becaris, fins on arriben els crèdits autoritzats amb esta finalitat en el seu pressupost de gastos, sense perjuí de la compensació inclosa en els mateixos pressupostos de les universitats respectives.
0 Comentaris
Comentaris sobre Vore en context
Article 14. Compensació a les universitats públiques per bonificació
0 Comentaris