Tornar

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN ELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS ACADÈMICS I COMPLEMENTARIS UNIVERSITARIS.

Descripció

S’establix un termini de 10 dies naturals per al tràmit de informació pública, de conformitat amb el que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  • 4. Educació de Qualitat

No hi ha res publicat encara