GVAPARTICIPA

Propostes d'inversió amb àmbit: Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Esta partida te un pressupost de 9.348.500 €

Tedioso papeleo

Gestor public per a associacions sense ànim de lucre.

30-05-2021  •  Alba Warnier García  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Les associacions menudes com la nostra (Associació Veïnal de la Platja de Nules) no tenen recursos per a gestionar "el papeleo". Moltes vegades ens sentim abrumats pels temes administratius. Ens agradaria disposar d'una GESTORIA PÚBLICA que administrara la documentació, fiscalitat i legalitat. Més que cursets per a ensenyar-nos, pensem que sería més útil per a tots i totes les persones que, mitjançant una associació, volem aportar millores al nostre territori.

2 avals
Screenshot_20210517-233744_Drive.jpg

Locals públics Raval Universitari de Castelló

18-05-2021  •  Lidón dejuan  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Paralitzar la venda dels locals públics del barri Raval Universitari que estan destinats a serveis a la ciutadania. I cedir-los i oferir-los a l'Ajuntament  de Castelló i a les Conselleries per ficar els serveis públics que es  van prometre fa 20 anys quan es  va construir el barri i van obligar a les promotores inmobiliaries a donar-los a la Generalitat.

7 avals
Ampliación Parque Público de Viviendas

Ampliación Parque Público de Viviendas

19-05-2021  •  Juan Antonio Caballero (presidencia CAVE-COVA)  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Ampliación del Parque Público de Vivienda para alquiler social. Inversión para adquirir, rehabiitar y construir de 9.348.500€. Podría equivaler a unas  100 viviendas. Como efectos colaterales muy importantes: generación de empleo, fijación de población e influencia a la baja en los precios de alquiler facilitando acceso a una vivienda a familias en riesgo de exclusión y jóvenes.

4 avals

Centre per a persones sense llar.

30-05-2021  •  Jordi Navarrete  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

La creació d'un lloc, per a l'acollida temporal de persones sense llar

23 avals
thumb_IMG_3841_1024-1024x768.jpg

Construcció de plantes de compostatge de residus orgànics

30-05-2021  •  Marc Seguer  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

La generació i gestió de residus és un dels problemes més importants del segle XXI que la nostra societat ha d'enfrontar en els anys vinents. És d'extrema necessitat començar a tractar d'una manera més eficient i sostenible els residus que produïm i generar noves oportunitats a partir d'aquests. A més, cal adaptar aquesta gestió i complir els objectius de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 sobre residus, i el Decret 55/2019 que regula el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). Un dels residus que rep una especial importància en aquesta legislació és la matèria orgànica que prové, entre d'altres, de: bioresidus domèstics, menjadors escolars, sector Horeca, podes de jardins municipals i particulars, restes agrícoles i derivats dels processament d'aliments.

A través del procés de compostatge dels residus orgànics, és possible convertir-los en un recurs de gran valor com és el compost, per a aprofitar-lo en jardins municipals i explotacions agrícoles de gestió directa o particular. Per això, propose la creació de 3 plantes compostadores en diferents llocs de les comarques costaneres del nord separades geogràficament, en Vinaròs, Castelló i la Vall d'Uixó, gestionades pels municipis, que en aquest cas tenen les competències en la recollida dels residus domèstics, parcs i jardins. Aquestes han de permetre acollir les restes orgàniques dels municipis propers, i s'ha de dimensionar per aquesta quantitat de residus orgànics. Aquestes plantes compostadores poden generar llocs de treball dignes i recursos per al desenvolupament econòmic i agrícola de la zona i, a la mateixa vegada, posar solució al reciclatge dels residus orgànics que generem, reciclats d'una manera sostenible amb un valor afegit molt gran.

23 avals

PROJECTE LA VALL CAPITAL DE LA PAU – MUSEU DE LA PAU DE LA VALL D’UIXÓ

30-05-2021  •  Jordi Calvo  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Projecte: impuls del Museu per la Pau de La Vall d'Uixó

Proposat per l’Associació Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs (Centre Delàs) amb seu a la Vall d'Uixó

Introducció: El Museu de la Pau de La Vall d’Uixó fou inaugurat el día 10 de desembre de 2000, va ser el primer de l'Estat espanyol. Durant uns anys va desenvolupar gràcies a l'impuls d'un grup de voluntaris un gran nombre d'activitats d'educació i cultura de pau. TAnmateix al cap d'uns anys i amb el context de la crisi financera de 2008 el suport de les administracions va desaparéixer i les seues activitats i desenvolupament va quedar truncat.

Ara, amb l'arribada a la Vall d'Uixó del Centre Delàs d'estudis per la Pau, existeix de nou un grup de persones voluntàries que volen impulsar el projecte, pel qual cadria un mínim de recursos per mantenir l'espai, l'edifici i personal de referència.

Objectiu general:

Impulsar el coneixement i divulgació de la cultura de pau a la Vall d’Uixó i a la Comunitat Valenciana des de l’àmbit institucional, acadèmic i de la societat civil.

Objectius específics:

 • Garantir el desenvolupament del Museu per la Pau de la Vall d’Uixó
 • Desenvolupar activitats de pau d’ambit local i internacional a la Vall d’Uixó

Resultats:

- Museu per la Pau de la Vall d’Uixó:

 • Establir un espai físic de referència del Museu de la Pau a la localitat
  • Establir en un espai de referència de la localitat una seu física del Museu per la Pau, en la que hi haurà l’oficina del Centre Delàs amb presència física de personal.
 • Implantar una programació de pau permanent dinamitzada al Museu per la Pau
  • Proposar, gestionar i dinamitzar un programa d’activitats del Museu
 • Promoure un Consell Assessor del Museu per la Pau de La Vall d’Uixó amb els principals actors de pau valencians (Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau de la UJI de Castelló, el Institut Interuniversitari de Pau i Desenvolupament (IUDESP) a la UJI i UA, Centre Delàs d’Estudis per la Pau amb presència a València i La Vall d’Uixó, entre d’altres a identificar.
27 avals

CREACIÓN DE DOS NUEVAS UNIDADES DE DIÁLISIS

28-05-2021  •  ALCER CASTALIA  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Nuestra propuesta es la creación de la Unidad de Diálisis en el Hospital Comarcal de Vinaròs y en el Hospital La Plana de Vila-real.

Para la creación de estas unidades es necesaria una infraestructura nueva de uso exclusivo para este servicio o bien reformar y adaptar/ habilitar una de las partes de cada uno de los hospitales mencionados para destinarla a este fin. Es decir, el propósito es ampliar los edificios creando las alas necesarias para albergar las unidades de tratamiento de diálisis, tan preciso en estas zonas geográficas debido a su actual ausencia.

En estas nuevas unidades, supervisadas por el área de Nefrología de los citados hospitales, tendrá cabida el tratamiento periódico de hemodiálisis, así como la revisión y atención de hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal. Nombramos todas las vertientes de diálisis existentes para tenerlas en cuenta y poder incluirlas sin tener que realizar en un futuro nuevas inversiones en infraestructuras.

En la Comunidad Valenciana tenemos un total de 48 centros en los que se realiza diálisis, de los cuales 34 son centros privados y 14 centros públicos. Es decir, el 69% son centros privados, mientras que solo el 31% son centros públicos.

Solo con estos datos ya percibimos que la desigualdad entre ambos sectores es notable, sin embargo, el agravio comparativo se agudiza al analizar la misma situación en la provincia de Castellón, pudiéndose observar que la diferencia es mucho más significativa y preocupante todavía: en la provincia de Castellón tenemos 6 unidades de diálisis de las cuales solo una de ellas es pública, por tanto, solo el 17% de las unidades de diálisis son públicas, mientras que el 83% son privadas.

Si la Comunidad Valenciana ya ocupaba los puestos de cola a nivel estatal, ni falta hace decir la relegada posición que ocupamos en la provincia de Castellón.

En Castellón tenemos un total aproximado de 610 pacientes con enfermedad renal crónica que necesitan de manera periódica su tratamiento sustitutivo renal. Recordamos que se trata de un tratamiento vital sin el cual las personas afectadas no tienen opción a sobrevivir.

De estas 610 personas solo 36 se hacen el tratamiento en un centro público, concretamente en la unidad de diálisis del Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS), 95 personas se realizan el tratamiento en sus propios domicilios supervisados por el HGUCS (hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal), y 479 necesitan acudir periódicamente (como media tres veces por semana) al centro concertado que les corresponda por Departamento de Salud y por zona de residencia.

Convertidas estas cifras a porcentajes vemos que solamente un 6% de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada se dializan en un centro público, un 16% se hacen el tratamiento en sus domicilios y un 78% tienen que acudir a un centro concertado.

De los 5 hospitales públicos que tenemos en la provincia de Castellón (Hospital General, Hospital Provincial, Hospital La Magdalena, Hospital La Plana y Hospital Comarcal de Vinaròs) solo uno de ellos contiene unidad de diálisis: el Hospital General Universitario de Castelló.

101 avals
Museo Bellas Artes de Castellón

AUDIOGUÍAS APP + WIFI ----- MMBBAA CASTELLÓN

30-05-2021  •  Jose5153  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Queremos que se haga una aplicación (app) para el móvil o web que sirva de audioguía para el Museo de Bellas Artes de Castellón.

Queremos también que se ponga wifi para poder utilizar este app.  

3 avals
Somiant un pati millor.jpg

Un pati accessible, natural i sensorial en un centre d'educació especial

28-05-2021  •  AMPA Col·legi Educació Especial Castell Vell  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

El col·legi públic d'educació especial Castell Vell de Castelló de la Plana necessita transformar el seu pati en benefici de l'alumnat. És un repte, atés que és un projecte pioner en els centres d'educació especial, perquè no només és un procés de naturalització sino d'adaptació a les necessitats personalitzades de l'alumnat del centre.

Actualment el pati del centre és gris, de formigó, gens estimulant, sense ombres i sense espais que donen peu a una connexió amb la natura. L'alumnat no troba al·licients ni estímuls que conviden al descobriment, la interacció i la comunicació. Necessitem un pati natural, viu, actiu, coeducatiu, inclusiu i amb zones d'estimulació natural. 

L'alumnat del centre presenta necessitats personalitzades derivades de desordres sensorials, com ara necessitat de molt de moviment, d'estimulació amb diferents textures, selecció de determinats sorolls, control de la quantitat de llum rebuda... no atendre aquestes necessitats provoca en l'alumnat crisis sensorials amb conductes inadequades o disruptives greus que fan que aquests no es troben bé i afecten el seu benestar. 

Per això és necessari dotar el pati de racons i espais que cobrisquen totes les seues necessitats:

- Un racó de relaxació/integració sensorial amb gronxadors i hamaques, ombres naturals i diferents textures amb materials sostenibles. 

- Un racó d'estimulació vestibular i propioceptiva amb camins de troncs d'equilibri, lianes, escales, desnivells en el terreny però sempre accessible.

- Un racó d'animació lectora que convide a una lectura relaxada amb sensació de benestar en un entorn naturalitzat i d'estímuls controlats. 

- Un racó d'interacció social, amb taules de fusta i gespa que convide a compartir un espai proper a la natura i a desenvolupar habilitats socials i comunicatives.

La transformació del pati amb la creació d'aquestos racons està pensada per continuar el treball realitzat en les aules envers les àrees marcades per als centres d'educació especial, concebent el pati com un espai més d'aprenentatge, una prolongació de l'espai de les aules. 

Depossitem la nostra il·lusió i esperança en estos pressupostos participatius ja que d'altra manera es tardaria molts anys en dur a terme aquest projecte. 


 

110 avals

Espai d'oci comarcal.

18-05-2021  •  Nayra  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Espai amb instal·lacions esportives per beneficiar a la gent jove de la comarca. És un espai per a sociabilitzar. L'espai constarà de dues pistes de tennis, dues de pàdel (que poden ser pistes polivalents, un camp de futbol, ​​i, a més, un espai cantina per poder descansar i passar-ho bé. En aquest espai, es poden fer activitats socioculturals amb jocs de taula, teatre, monòlegs, on hi haurà taules de ping-pong i taules de billar. Amb tot això, cobriríem la necessitat de la joventut de la comarca, pel que fa a oci i esport.

24 avals
Hospital

2 màquines de diàlisis per a l'hospital comarcal de Vinaròs

24-05-2021  •  Angela Caballer Bas  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Actualment no hi ha cap màquina de diàlisis en aquest hospital i en el moment que algun pacient que ingressa necessita d'aquest servei ha de ser traslladat a l'hospital de Castelló. Per tant crec que és necessari tenir tots els recursos en un mateix hospital on es d'ona atenció a tota la comarca. 

66 avals
Screenshot_20210528_135241.jpg

CAMINS CREUATS-ZONA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ.

28-05-2021  •  Sandra Romero Vallés  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Creación de una red de colegios participativos e inclusivos con las personas mayores dirigido a la reducción del sentimiento de soledad y el aislamiento involuntario de las personas mayores.

La edad madura en ocasiones va asociada a pérdidas de tipo social y a las facultades que nos imposibilitan mantener o incrementar dicha red social.

La soledad es causa de muchos otros problemas asociados a la vejez, tales como el empeoramiento de los hábitos de vida (mala alimentación, sedentarismo o problemas en el seguimiento de la pauta sanitaria), los problemas de salud mental o empeoramiento del deterioro cognitivo (fundamentalmente por falta de estimulación cognitiva) o mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones de abusos o tratos inadecuados.

Nuestra meta por tanto es que la persona mayor pueda mejorar, incrementar y afianzar su red social, como malla social de soporte emocional, personal y preventivo, reduciendo el sentimiento de soledad y el aislamiento involuntario, mejorando así su calidad de vida en el proceso de envejecimiento.

15 avals

Comunicació de La Vall d'Uixò amb estacions properes de ferrocarril.

28-05-2021  •  Guillem Valle Prieto  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

La Vall d'Uixò és un dels pobles més grans de les comarques costaneres del Nord, però no té estació de tren. No obstant això, altres poblacions molt més menudes i amb menys població, consten d'estacions de ferrocarril que a més a penes utilitzen els usuaris. Com a conseqüència, els veïns i les veïnes de la vall, hem de desplaçar-nos de forma constant a les poblacions properes com són Nules, Xilxes o Moncofa per a poder agafar el tren.

Entenc que el cost de la infraestructura és altament elevat, però potser podríem buscar opcions que no siga construir una via convencional de tren, com per exemple podria ser un tramvia. Inclús es podria utilitzar la conca del riu Belcaire, que quasi sempre està sec, per aprofitar aquesta ruta natural que comunica el nostre poble amb altres que sí que tenen estació. Construint una via un poc elevada perquè quan baixe aigua, no interrompa el trànsit del tram.

A més, aquest riu travessa tot el nostre poble, per el que fer una estació a alguna de les riberes que tenim seria ideal, ja que seria localització propera pera a tothom. Aquesta via seria sostenible i estaria integrada en el paisatge, recuperant així un dels entorns naturals que més oblidats i descuidats tenim, ja que la construcció d'aquesta via segur que serviria per a revitalitzar l'artèria que creua el nostre poble i la ompliria de vida.

Açò és sols una proposta que sempre he pensat, ja que la naturalesa ens regala aquesta via fluvial.. Potser és inviable, però el que està clar és que la nostra població necessita estar millor comunicada amb altres grans ciutats properes.Espere que us agrade la meua idea (almenys la de comunicar el poble) i si necessitareu que us explicara millor la idea del tram sostenible podeu comptar amb mi per al que necessiteu.

Enhorabona per aquesta proposta tan bona, estic molt content que un govern conte de primera mà en les opinions de les persones. Crec que la participació ciutadana i l'acció comunitària són les bases per a un futur més just i sostenible

GRÀCIES!!!

 

12 avals
Salut per a tots/es

Atenció primària de salut a Platges de Nules

30-05-2021  •  Alba Warnier García  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Al Poblat Mariner de Nules som unes 600 persones censades, i creixent. Estem a més de 5km de camps de tarongers del nucli urbà de Nules; però no som pedania. No hi ha cap servici de salut bàsic durant la major part de l'any (sols 2 mesos a l'estiu). Demanem, desde l'Associació Veïnal, SERVICI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT, al menys un dia a la setmana, perquè pugam rebre l'atenció sanitària al nostre lloc de residència i poguerem ser més independents del cotxe/autobús; sobretot la gent major. Seria un motiu perquè molts usuaris temporals i ocasionals es tornaren residents de tot l'any, contribuint al creixement econòmic i social del nostre Poblat.
Ens ajudeu a créixer?

10 avals
FOTO_2.jpg

FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS OBLIGATORIA PARA EL ALUMNADO-BENICARLÒ.

28-05-2021  •  Sandra Romero Vallés  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

La formación en RCP y primeros auxilios desde la base de nuestra sociedad ayudaría a concienciar al resto de la población de la importancia y beneficios de obtener estos conocimientos.

Los colegios y los centros educativos de educación secundaria son uno de los lugares donde más actividad y movimiento se produce a lo largo del día. La cardioprotección de estos alumnos y la formación en primeros auxilios cobra un valor fundamental para asegurar y fomentar estos conocimientos a un importante sector de la población.

7 avals
Carril bici

Arbres carril bici Castelló-benicàssim CV149

18-05-2021  •  Lidón dejuan  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Ficar arbres i plantes autòctones al carril bici Castelló-Benicàssim CV149.

És imposible tornar del treball a migdia per la solana.

També anirà bé per a l'oci i l'esport en bici. O persones caminant.

Impossible anar amb xiquets per la solana.

15 avals
Castillo de Montornés

Rehabilitar Castillo Montornés - Benicassim

16-05-2021  •  Jose5153  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Queremos rehabilitar el Castillo de Montornés de Benicassim. Su estado de conservación es muy precario, de hecho se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio.

Volem rehabilitar el Castell de Montornés de Bicàssim. El seu estat de conservació és molt precari, de fet es troba a la Llista Roja del Patrimoni.

14 avals

MOBILITAT LABORAL COMARQUES DEL NORD

30-05-2021  •  Olímpia Aznar  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Mobilitat sostenible i vertebradora del territori a les Comarques del Nord: MOBILITAT LABORAL I  PLA DE MOBILITAT

Unes comarques en les que:

 • No es garanteix el dret a disposar del servici bàsic de transport públic amb independència del seu punt de residència. Llei Valenciana de Mobilitat.

 • La xarxa de transport públic tant d' autobús com de ferrocarril és totalment insuficient i centralitzada

 • Majoritàriament fem un ús forçat del vehícle particular, assolint les conseqüencies per a la salut, per a l'economia personal i per a la nostra quota de contribució a la contaminació ambiental.

 • L'exclusió laboral per no contar amb carnet de conduir i vehícle propi, afecta a milers de persones treballadores desocupades.

ACCIONS:

1- Contractar en 2022 un servei de transport públic d'ús especial (Llei Valenciana de Mobilitat Article 40) per a cobrir necessitats de transport laboral en la comarca de La Plana Baixa, conectant totes les poblacions amb l'eix industrial Vila-real-Onda, amb l'eix de l'Alcora i amb l'eix Nules-La Vall -Xilxes.

2- Contractar en 2022 una empresa especialitzada en estudis de mobilitat sostenible i una especialitada en participació ciutadana per empendre l'elaboració del Pla de Transport Públic de les comarques de Castelló (Llei Valenciana de Mobilitat Article 9)

Despeses referides al capitol pressupostari II. Serveis realitzats per empreses

10 avals
Ampliación del número de residencias/centros de día públicas de mayores

Ampliación del número de residencias/centros de día públicas de mayores 2

20-05-2021  •  Juan Antonio Caballero (presidencia CAVE-COVA)  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Ampliación del número de residencias de mayores (centros de día/ residencia) de gestión pública. Inversión de 9.348.500 € que podrían suponer aproximadamente 5 residencias nuevas distribuidas comarcalmente.

38 avals

Museu Comarcal.

30-05-2021  •  Jordi Navarrete  •  Comarques costaneres del Nord (100 suports)

Creació del Museu Comarcal del Baix Maestrat, dedicat a l'art comarcal amb exposicions rotatories. Però també amb una permanent dedicada a la Mar i el Camp, com motor de l'evolució de la nostra societat al Baix Maestrat. Camp i Mar passat, present i futur.

10 avals