GVAPARTICIPA

Tornar

Construcció de plantes de compostatge de residus orgànics

Marc Seguer Marc Seguer  •  30-05-2021  •  Comarques costaneres del Nord  • 

thumb_IMG_3841_1024-1024x768.jpg
thumb_IMG_3841_1024-1024x768.jpg

Codi de proposta d'inversió: 864 

La generació i gestió de residus és un dels problemes més importants del segle XXI que la nostra societat ha d'enfrontar en els anys vinents. És d'extrema necessitat començar a tractar d'una manera més eficient i sostenible els residus que produïm i generar noves oportunitats a partir d'aquests. A més, cal adaptar aquesta gestió i complir els objectius de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 sobre residus, i el Decret 55/2019 que regula el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). Un dels residus que rep una especial importància en aquesta legislació és la matèria orgànica que prové, entre d'altres, de: bioresidus domèstics, menjadors escolars, sector Horeca, podes de jardins municipals i particulars, restes agrícoles i derivats dels processament d'aliments.

A través del procés de compostatge dels residus orgànics, és possible convertir-los en un recurs de gran valor com és el compost, per a aprofitar-lo en jardins municipals i explotacions agrícoles de gestió directa o particular. Per això, propose la creació de 3 plantes compostadores en diferents llocs de les comarques costaneres del nord separades geogràficament, en Vinaròs, Castelló i la Vall d'Uixó, gestionades pels municipis, que en aquest cas tenen les competències en la recollida dels residus domèstics, parcs i jardins. Aquestes han de permetre acollir les restes orgàniques dels municipis propers, i s'ha de dimensionar per aquesta quantitat de residus orgànics. Aquestes plantes compostadores poden generar llocs de treball dignes i recursos per al desenvolupament econòmic i agrícola de la zona i, a la mateixa vegada, posar solució al reciclatge dels residus orgànics que generem, reciclats d'una manera sostenible amb un valor afegit molt gran.

Ubicación: La Vall d'Uixó, Castelló de la Plana, Vinaròs

Informe de viabilitat

Esta proposta es considera viable segons els criteris 9.2c i 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'establixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. S'instal·laran 3 plantes de compostatge de xicotet tamany que donen suport a serveis de recollida selectiva de biorresidus d’alta eficiencia, com serveis pilot de recollida separada porta a porta o amb contenidors informatitzats. Les ubicacions concretes, caldrà valorar-ho ambientalment.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
    No hi ha fites definides