GVAPARTICIPA

Tornar

Compra i adaptació de pisos per a destinar-les a habitatge social i lloguer jove

Andoni Ros Fernández Andoni Ros Fernández  •  23-05-2021  •  Comunitat Valenciana  • 

Compra i adaptació de pisos per a destinar-les a habitatge social i lloguer jove
Compra i adaptació de pisos per a destinar-les a habitatge social i lloguer jove

Codi de proposta d'inversió: 224 

L’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania valenciana, que veu que des de fa molts anys els preus d’aquest bé de primera necessitat han augmentat molt per damunt del seu salari. Això obliga a les famílies a endeutar-se fins a límits que posen en perill la seva situació econòmica, amb terminis d’amortització dels préstecs cada cop més llargs i subjectes als riscos i les incerteses davant canvis laborals, familiars o econòmics.

L’oferta d’habitatge de lloguer es manifestament insuficient o no és competitiva, per les elevades rendes que suposen (una persona valenciana ha de destinar, de mitjana, un 40% del seu sou per al lloguer). Així, cada cop més els sectors socials sensibles pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge.

Un dels col·lectius més afectats son els joves. El nostre país presenta una taxa de desocupació juvenil del 39,53%, la qual cosa ens situa com l'estat de la UE amb el percentatge més elevat. Un altre aspecte alarmant són les condicions laborals dels contractes davall les quals es troben els joves que sí que tenen treball: els contractes parcials són el doble d'habituals per als treballadors joves que per als treballadors adults, i que la temporalitat afecta el 52% dels treballadors de 16 a 29 anys (dades de l'Informe de Joventut a Espanya 2020).

Aquesta precarietat laboral, junt amb els prohibitius preus de lloguer, expliquen les dificultats que la joventut ha d'afrontar per a aconseguir emancipar-se. L'edat d'emancipació mitjana ara mateix a Espanya és de 29,5 anys, sent el sext país per la cua de la UE-27, la mitja de la qual és de 26,2 anys. En 2019 el 64,5% dels jóvens entre 18 i 34 anys vivia encara amb els seus pares, havent augmentat el percentatge 10 punts respecte a 2010. I aquestes xifres estan empitjorant amb el context que ha deixat la pandèmia per a la joventut.

Per tot açò considerem que resulta essencial fer polítiques públiques que contribuïsquen a resoldre aquesta problemàtica. Una opció seria augmentar la inversió en la compra i recondicionament de pisos per a oferir en un lloguer assequible per als sectors més vulnerables. La solució no ha de passar per la construcció o l'expansió urbanística, sinó per condicionar i preparar immobles ja existents per a posar a disposició de la ciutadania, en la línia de la política que ja s'ha posat en pràctica des del govern de la Generalitat. Es essencial assegurar l’accés a aquest dret bé de primera necessitat a través d’un ampli parc d’habitatge públic per a oferir-lo a aquests col·lectius.

Propuesto en nombre de: JOVES D'EUPV

Informe de viabilitat

Aquesta proposta es considera viable segons els criteris 9.2c i 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. La Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ja disposa d'una línia per a l'adquisició d'habitatges i la creació/ampliació del parc públic d'habitatge per a posar-les en lloguer. Per a aquest objectiu adquireix habitatges, mitjançant concurs, tanteig i retracte i mitjançant compra directa. Atesa l'especificitat d'aquesta proposta, la Conselleria, a través d'aquests pressupostos participatius veuria incrementada la dotació econòmica en 6.000.000 € per als exercicis 2022 i 2023. Aquest pressupost estimat serà íntegrament destinat a la compra i condicionament d'habitatges per a lloguer o cessió d'ús i destinades a joves fins a esgotar el crèdit consignat a aquesta proposta. El procediment que es durà a terme consistirà previsiblement en: -Estudi d'ofertes i compra de béns immobles; habitatges. -Licitació de projectes i direcció d'obres de rehabilitació/condicionament d'habitatges per a llogar. -Licitació d'obres de rehabilitació/condicionament habitatges per a llogar. -Gestió del lloguer d'immobles per l'administració competent. Aquesta actuació ROMANDRÀ CONDICIONADA a que es produïsca l'efectiva adquisició dels immobles que complisquen amb les condicions mínimes necessàries.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides