GVAPARTICIPA

Tornar

Ruta verda: Port de Catarroja - Port de Silla

David Jorge García David Jorge García  •  21-05-2021  •  Comarques de l'Horta  • 

Itinerari Port Catarroja - Port Silla per la marjal
Itinerari Port Catarroja - Port Silla per la marjal

Codi de proposta d'inversió: 177 

CASTELLANO: El Puerto de Catarroja y el Puerto de Silla son dos de los lugares más emblemáticos culturalmente y social de la zona Sur del Parque Natural de la Albufera de València y a pesar de estar a pocos kilómetros en plan, actualmente se encuentran difícilmente comunicados por dentro del marjal si no eras conocedor de la zona. Por eso, la propuesta seria señalizar una ruta verde ciclista por los caminos del marjal que comunico estas dos zonas por el itinerario que muestro en la fotografía que adjunto.

ESTE PROYECTO ATRAVESA TRES TÉRMINOS MUNICIPALES: CATARROJA, ALBAL Y SILLA

LA PROPUESTA SE PUEDE COMPLETAR A FUTURO CON UNA RUTA VERDE QUE RODEE TODA LA MARJAL DE L'ALBUFERA (RUTA CIRCULAR) PARA LO CUAL TAMBIÉN SERÍA PRECISO EJECUTAR EL PROYECTO: https://gvaparticipa.gva.es/budgets/1/investments/312

VALENCIÀ: El Port de Catarroja i el Port de Silla són dos dels llocs més emblemàtics culturalment i social de la zona Sud del Parc Natural de l'Albufera de València i malgrat estar a pocs kilòmetres en pla, actualment es troben difícilment comunicats per dins de la marjal si no eres coneixedor de la zona. Per això, la proposta seria senyalitzar una ruta verda ciclista pels camins de la marjal que comunique aquestes dues zones per l'itinerari que mostre en la fotografia que adjunte.

AQUEST PROJECTE TRAVESSA TRES TERMES MUNICIPALS: CATARROJA, ALBAL I SILLA

LA PROPOSTA ES POT COMPLETAR A FUTUR AMB UNA RUTA VERDA QUE ENVOLTI TOTA LA MARJAL DE L'ALBUFERA (RUTA CIRCULAR) PER A AIXÒ TAMBÉ CALDRIA EXECUTAR EL PROJECTE: https://gvaparticipa.gva.es/budgets/1/investments/312

Ubicación: Catarroja i Silla (L'Horta Sud)

Informe de viabilitat

Per a poder donar viabilitat a aquesta proposta complint amb els criteris 9.2c y 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participación ciutadana per a l’elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022., ES REFORMULA la proposta a la redacció i aprovació d'un Programa Paisatge. L'objecte d'estos programes estarà relacionat amb la preservació de paisatges d'alt valor; la millora paisatgística d'àrees degradades, de nuclis urbans, les seues perifèries, vores i accessos, d'àrees d'activitats econòmiques, d'infraestructures o d'entorns històrics i arqueològics; la posada en valor del paisatge com a recurs turístic; l'articulació harmònica i l'adequada transició entre distints paisatges; o el foment d'actuacions d'administracions locals i entitats privades en la gestió del paisatge (d'acord amb Annex III de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana). En aquest sentit, el programa de paisatge recollirà l'esperit i finalitat de la proposta realitzada, analitzant l'entorn en un context més ampli, i concretant les actuacions necessàries perquè la mobilitat no motoritzada proposta pose en valor el paisatge de l'entorn. El procediment per a executar el programa Paisatge que es durà a terme consistirà en les següents fases: 1. Fase d'aprovació de l'expedient. 2. Fase de selecció del contractista 3. Fase d'execució del contracte (redacción del programa). 4. Fase exposició pública i al·legacions 5. Fase de revisió d’al·legacions i tràmit d’audiència 6. Fase aprovació del programa L'objecte del Programa de Paisatge no inclou l'execució dels projectes en ell planificats.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
 • Avatar admin
  Administrador de los presupuestos participativos #1  •  28/05/2021 10:55:50

  Hola David Jorge García!

  Hem vist el projecte que has presentat, agraïm la teva participació 👍 La teua proposta podria no ser competència de la Generalitat. Encara ets a temps de revisar i reformular la teua proposta.

  Recorda que tens fins al dia 30 de maig per a acabar la teua proposta.

  Gràcies per participar en el GVA Participa!👍

  Sense respostes
  No hi ha fites definides