Logo de CONSUL

Tornar

3 Salut y Benestar

Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats és essencial per al desenvolupament sostenible.

Actualment, el món s'enfrenta a una crisi sanitària mundial sense precedents; la COVID-19 està propagant el sofriment humà, desestabilitzant l'economia mundial i canviant dràsticament les vides de milers de milions de persones a tot el món.

Abans de la pandèmia, es van aconseguir grans avanços en la millora de la salut de milions de persones. En concret, aquests grans avanços es van aconseguir en augmentar l'esperança de vida i reduir algunes de les causes de mort comunes associades amb la mortalitat infantil i materna. No obstant això, es necessiten més esforços per a erradicar per complet una gran varietat de malalties i abordar un gran nombre de problemas de salut, tant constants com emergents. A través d'un finançament més eficient dels sistemes sanitaris, un major sanejament i higiene, i un major accés al personal mèdic, es podran aconseguir avanços significatius a l'hora d'ajudar a salvar les vides de milions de persones.

Les emergències sanitàries, com la derivada de la COVID-19, suposen un risc mundial i han demostrat que la preparació és vital. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va assenyalar les grans diferències relatives a les capacitats dels països per a bregar amb la crisi de la COVID-19 i recuperar-se d'ella. La pandèmia constitueix un punt d'inflexió referent a la preparació para las emergències sanitàries i la inversió en serveis públics vitals del segle XXI.

3.1
Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.
3.2
Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.
3.3
Per a 2030, poser fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles.
3.4
Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.
3.5
Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.
3.6
Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món.
3.7
Per a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals.
3.8
Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaces, assequibles i de qualitat per a tots.
3.9
Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl.
3.A
Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons siga procedent.
3.B
Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l'accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l'Acord sobre els *ADPIC i la Salut Pública, en la qual s'afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç quant a la flexibilitat per a protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots.
3.C
Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.
3.D
Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d'alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.
Aquest objectiu no té metes localitzades