Logo de CONSUL

Tornar

12 Producció i Consum Responsables

El consum i la producció mundials (forces impulsores de l'economia mundial) depenen de l'ús del medi ambient natural i dels recursos d'una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

El progrés econòmic i social aconseguit durant l'últim segle ha estat acompanyat d'una degradació mediambiental que està posant en perill els mateixos sistemes dels quals depén el nostre desenvolupament futur (i certament, la nostra supervivència).

Aquests són alguns fets i xifres:

  • Cada any, s'estima que un terç de tot el menjar produït (l'equivalent a 1300 milions de tones amb un valor pròxim al bilió de dòlars) acaba podrint-se en els poals de fem dels consumidors i minoristes, o desbaratant-se a causa d'un transport i unes pràctiques de recol·lecció deficients.
  • Si tothom canviara les seues bombetes per unes energèticament eficients, s'estalviarien 120 000 milions de dòlars estatunidencs a l'any.
  • En cas que la població mundial aconseguisca els 9600 milions de persones en 2050, es podria necessitar l'equivalent a quasi tres planetes per a proporcionar els recursos naturals necessaris per a mantindre els estils de vida actuals.

La pandèmia de la COVID-19 ofereix als països l'oportunitat d'elaborar plans de recuperació que revertisquen les tendències actuals i canvien els nostres patrons de consum i producció cap a un futur més sostenible.

El consum i la producció sostenibles consisteixen a fer més i millor amb menys. També es tracta de desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambiental, augmentar l'eficiència de recursos i promoure estils de vida sostenibles.

El consum i la producció sostenibles també poden contribuir de manera substancial a la mitigació de la pobresa i a la transició cap a economies verdes i amb baixes emissions de carboni.

12.1
Aplicar el Marc Decennal de Programes sobre Modalitats de Consum i Producció Sostenibles, amb la participació de tots els països i sota el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.
12.2
D'ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals.
12.3
D'ací a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d'aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.
12.4
D'ací a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir significativament el seu alliberament a l'atmosfera, l'aigua i el sòl a fi de minimitzar els seus efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.
12.5
D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
12.6
Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d'informes.
12.7
Promoure pràctiques d'adquisició pública que siguen sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
12.8
D'ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.
12.A
Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica per a avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.B
Elaborar i aplicar instruments per a vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible, a fi d'aconseguir un turisme sostenible que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals.
12.C
Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que fomenten el consum antieconòmic eliminant les distorsions del mercat, d'acord amb les circumstàncies nacionals, fins i tot mitjançant la reestructuració dels sistemes tributaris i l'eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existisquen, per a reflectir el seu impacte ambiental, tenint plenament en compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i minimitzant els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, de manera que es protegisca els pobres i a les comunitats afectades.
Aquest objectiu no té metes localitzades