Tornar

Recolçar la inclusió pedagogs i els psicopedagogs

Mercedes Romero Monige Mercedes Romero Monige  •  26/10/2022  •    Sense comentaris
  pedagogs i els psicopedagogs en els equips d'intervenció social
pedagogs i els psicopedagogs en els equips d'intervenció social


Codi de la iniciativa: GVA Participa-2022-10-521

Proposició no de llei sobre la inclusió, en condicions d'igualtat, dels pedagogs i els psicopedagogs en els equips d'intervenció social previstos en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat,

Impulsar la modificació de Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, per incloure en l'article 64 de manera explícita que l'equip d'intervenció social puga estar format per persones amb titulació universitària en les disciplines o les àrees de coneixement de pedagogia i psicopedagogia de manera que el seu accés a aquests equips siga igual que el dels titulats en les disciplines de treball social, educació social i psicologia i integració social.

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190915518844952

Documents (2)

Aquesta iniciativa no té notificacions.
No hi ha fites definides