Logo de CONSUL

Tornar

Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, pel qual es pretén la modificació de determinats articles del títol III de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social

Descripció

  • Introduir en la llei esmentes l'eina d'autoavaluació i als sistemes d'indicadors que recullen els estàndards sobre sostenibilitat, atorgant-los cobertura de norma amb rang de Llei.
  • Adaptar alguns termes recollits en la Llei 18/2018 a l'ús actual que d'ells es fa : per ex. el terme “auditoria social”.
  • Ampliar els subjectes amb els quals es puguen establir mecanismes de col·laboració, assistència i suport.