GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitaris que presta els seus serveis en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Descripció

Sobre la base de la regulació del model de formació permanent del professorat no universitari en la Comunitat Valenciana, en el present projecte de decret es conceptualitza aquesta formació, s'estableixen les seues finalitats i es precisen les i els destinataris i àmbit d'aplicació.
Es concreta la seua organització (estructura de la xarxa, òrgans competents,...); l'estructura , organització i funcions dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), així com la formació en els centres educatius.
Finalment, s'aborda l'avaluació i certificació dels processos formatius planificats i implementats en aquest marc.

No hi ha res publicat encara