Logo de CONSUL

Tornar

Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana.

Descripció

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport projecta redactar una ordre, en substitució de l'Ordre 2/2019, de 17 de gener, per la qual es regula el sistema de pagament delegat dels centres docents privats concertats de la Comunitat Valenciana, actualment vigent i, amb aqueixa finalitat, s'obri un període de consulta pública prèvia, a l'efecte de permetre la participació ciutadana en relació amb la conveniència i els aspectes essencials de la nova regulació.

No hi ha preguntes