Logo de CONSUL

Tornar

Projecte nova ordre de bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

Descripció

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases per les quals es regiran les concessions de subvencions destinades a l’alumnat que realitze estudis de cicles formatius de Formació Professional en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, perquè l’elecció formativa no quede condicionada per raons de distància als centres de treball, centres docents o la realització d’activitats de formació en l'empresa.
La darrera convocatòria publicada al DOGV Num. 9324 / 25.04.2022 ha proporcionat experiència i dades per a poder millorar les bases i les convocatòries.

  • 4. Educació de Qualitat
  • 10. Reducció de les Desigualtats