GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret del Consell d'establiment del curriculum de Técnic o Técnica Superior en Gestió de l'Aigua en la Comunitat Valenciana

Descripció

El Reial decret 113/2017, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en gestió de l'aigua i es fixen els aspectes bàsics del currículum, determina els resultats d'aprenentatge i els continguts bàsics, que comprenen el 50% dels continguts i les hores dels mòduls. El cicle de 2000 hores cal completar-lo tenint en compte les particularitats socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana, i establir-lo per a la Comunitat Valenciana mitjançant Decret del Consell.