Tornar

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 35/2021, DE 26 DE FEBRER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DE L'ACOLLIMENT FAMILIAR

Descripció

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 15 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de la norma, se substancia la present consulta pública a través d'esta pàgina web i del Portal GVA Participa, en els quals es demana l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

-Al·legacions: enviar a acogimiento_familiar@gva.es

-Termini de presentació: 1 mes (fins al 9 de maig de 2024)

No hi ha propostes