Tornar

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT PEL QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DELS PREMIS “L’AUDIOVISUAL A L’ESCOLA: BON ÚS I PERILLS EN LES XARXES”

Descripció

En este context, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant CACV), autoritat audiovisual independent prevista en l'article 56 de l'Estatut de la Comunitat Valenciana i creada per Llei 10/2018, de 18 de maig, de 18 de maig, de la Generalitat, té com a funció vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals, i pretén conscienciar l'alumnat adolescent dels bons usos i perills que pot comportar l'ús d'internet.

  • 4. Educació de Qualitat
  • 5. Igualtat de Gènere

No hi ha propostes