Tornar

Anunci de l’obertura d’un període d’informació pública en relació amb el Projecte d'Ordre ..../2024, de ... de ......, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres de Educació Especial en la Comunitat Valenciana

Descripció

Amb l'objectiu de reforçar i garantir la participació ciutadana en el procediment d'elaboració dels projectes normatius, s'anuncia l’inici del període d’informació pública del Projecte d'Ordre .../2024, de ... de ......, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres de Educación Especial en la Comunitat Valenciana.

  • 4. Educació de Qualitat

No hi ha res publicat encara