Tornar

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA PER LA QUAL S'ESTABLIXEN LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ALS ÒRGANS DE GESTIÓ DE FIGURES DE QUALITAT PER A REALITZAR ESTUDIS RELACIONATS AMB ELS PRODUCTES EMPARATS.

Descripció

L'objectiu de la norma és que els òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada puguen contractar la realització d'estudis d'investigació sobre aquells aspectes relacionats amb els productes emparats en les seues figures de qualitat que resulten necessaris per a caracteritzar els productes emparats com a suport a les labors de certificació i promoció que realitzen.

No hi ha propostes