GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Pel que respecta tant a l’educació reglada com a la no reglada, quins mecanismes valoraria positivament per a educar en la participació?

Respostes obertes (15)


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.