GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tenint en compte que les associacions són agents de canvi i transformació social, com es podria millorar el foment de l'associacionisme des dels poders públics?

Respostes obertes (13)


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.