GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret del Consell pel qual es regulen el Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials, els consells locals i zonals d'inclusió, l'òrgan de concertació i l'Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials

Descripció

El Projecte de Decret crea i desenvolupa:
• El Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials
• Els Consells Locals d'Inclusió i Drets Socials d'àmbit local o zonal
• L'Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials
• La Mesa d'Acció Concertada
Igualment, tracta dels processos participatius en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

No hi ha res publicat encara