Logo de CONSUL

Tornar

La Comunitat Valenciana i l'Aliança per al Govern Obert

#GVA Participa #GVA Participa  •  07-09-2022  •    17 Comentaris  • 

L'Aliança per al Govern Obert (OGP per les seues sigles en anglés) és una xarxa mundial que inclou més de 150 governs (estatals, regionals i locals) i més de 3.000 organitzacions de la societat civil de tots els continents. Es tracta d'un espai d'intercanvi d'experiències i aprenentatges per a la millora de les necessitats en govern obert de forma més eficient i equitativa. La Comunitat Valenciana ens hem incorporat a OGP Local des del darrer mes de maig. Com a nous membres de l'OGP hem de presentar un pla d'acció que continga les línies de treball i les accions que en permeten la implementació, en matèria de bon govern, participació i transparéncia. El pla d'acció tiendrá una durada de sis mesos i s'ha de codissenyar entre institucions i amb la societat civil, atés que es tracta d'un pla del conjunt del territori valencià.

Les línies de treball del pla giraran al voltant de la transparéncia inclusiva, la creació de xarxes i el foment de la cultura del govern obert. 

Quines actuacions creus que podria plantejar la Generalitat entorn d'aquestes línies de treball?

Comentaris (17)

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.