Logo de CONSUL

Tornar

Rehabilitació del Palauet de Giner-Cortina a l’Horta Sud – Torrent

Horta Sud Horta Sud  •  30-05-2021  •  Comarques de l'Horta  • 

Palau Cortina
Palau Cortina

Codi de proposta d'inversió: 857 

El conjunt de caràcter neonatzarí, construït durant els anys 1918 i 1919, va ser declarat Bé de Rellevància Local per Resolució del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de 3 d’agost de 2010, mitjançant el qual s’aprova definitivament la modificació del Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi de Torrent. Els elements patrimonials que componen el conjunt són un dels majors exponents de el corrent conegut com a eclecticisme valencià, i la seua singularitat requereix una intervenció de caràcter immediat que possibilite la seua rehabilitació i recuperació.

La seua progressiva degradació ha provocat la pèrdua d’un dels béns de caràcter arquitectònic de la seua tipologia a la comarca de l’Horta Sud i al conjunt de l’àrea metropolitana de València. Aquesta degradació ha tingut incidència sobre la integritat del conjunt, des de l’àmbit arquitectònic i ornamental, d’especial gravetat a l’edifici principal i annexos, fins al de caràcter botànic. Cal, per tant, incidir en la rehabilitació de caràcter integral, donant un ús preferencial de caràcter cívic a l'espai en qüestió.
D’acord amb aquestes consideracions, es proposa la rehabilitació del complex conegut com a Palauet Giner-Cortina per tal de genera un espai cívic, amb un caràcter comarcalista, que siga un punt de trobada per a la ciutadania.

 

Proposat en nom de: Fundació Horta Sud

Informe de viabilitat

La proposta sol·licita que es rehabilite El Palauet de Giner-Cortina. L'objecte d'aquesta proposta és propietat de l'Ajuntament de Torrent i està declarat Bé de Rellevància Local (BRL). Tenint en compte que el terme d'execució d'aquesta proposta ha de desenvolupar-se en els exercicis pressupostaris de 2022 i 2023 es proposa per a la seua viabilitat, que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport participe en aquesta, assumint el cost de la licitació del Pla Director i Projecte de Rehabilitació que diagnosticarà l'estat de conservació actual de l'edifici, l'adequació a usos corrents i les actuacions crítiques pendents a escometre. Es considera així viable la present proposta per complir amb els requisits establits en els apartats 9.2 c) i 9.5 de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. El procediment que es durà a terme consistirà previsiblement en: Encàrrec i redacció d'un Pla Director i Projecte de Rehabilitació.

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.
No hi ha fites definides