Tornar

Adquisició d'espai fabril per a dur a terme un Ateneu de creació i fabricació

Magda Arques Castelló Magda Arques Castelló  •  30/05/2021  •  Comarques Centrals  • 

Proposta d'espai fabril per a dur a terme Ateneu de creació i fabricació
Proposta d'espai fabril per a dur a terme Ateneu de creació i fabricació

Codi de proposta d'inversió: 852 

Alcoi compta amb nombrosos espais fabrils que estan en desús i que podrien ser rehabilitats per a preservar el nostre patrimoni al temps que per a promoure nous usos. En aquest sentit Guanyar Alcoi proposa la recuperació d’un espai industrial en desús per transformar-lo en un espai integrador per treballar de forma creativa i diversa. Es tracta del conjunt fabril situat al carrer Barranc de Na Lloba i proposaríem dur a terme l’Ateneu de creació i fabricació cultural. 

Ateneu de creació i fabricació proposa ser un espai obert a la societat buscant diferents vies i camins de fer. Orientat a la pràctica, a la creació i amb pensament crític integrant totes les disciplines de les arts escèniques i les arts plàstiques. En la producció i connexió dels joves amb el món laboral i la creació de productes i de serveis. En la línia de treball dels laboratoris ciutadans que funcionen com a lloc d’encontre per la producció de projectes oberts. Fomentar que qualsevol persona puga fer propostes o sumar-se a altres i poder-les dur a terme de forma col·laborativa, fomentar l’autorganització dels col·lectius, creadors i artistes.

Ubicació: Carrer Barranc de Na Lloba

Proposat en nom de: Guanyar Alcoi

Documents (1)

Informe de viabilitat

La proposta desenvolupa dues accions principals que són l'adquisició d'un espai d'antigues fàbriques situades al carrer Barranc de Na Lloba a Alcoi i el seu posterior ús de creació i fabricació cultural. Tenint en compte que el terme d'execució ha de desenvolupar-se en els exercicis pressupostaris de 2022 i 2023 es proposa la REFORMULACIÓ per a la seua viabilitat consistent en l'adquisició dels edificis de les antigues fàbriques que serà una inversió contemplada en el capítol VI de despesa i al seu torn la licitació del Pla Director que diagnosticarà l'estat de conservació actual de l'edifici, l'adequació a usos corrents i les actuacions crítiques pendents a escometre per a propiciar un ús posterior com a espai cultural. Aquesta proposta és viable amb la reformulació, complint amb els criteris 9.2c i 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de Maig de 2021, de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. El procediment que es durà a terme consistirà previsiblement en: -Taxació i compra del bé immoble. -Encàrrec i redacció del Pla Director i documents necessaris d'estudi, d'ús, necessitats, actuacions, etc. amb el límit del cost previst de la proposta. Aquesta actuació romandrà CONDICIONADA a que es produïsca l'efectiva adquisició de l'immoble.

  • Publicat el 31/01/2023 852_Imagen.jpeg

    Fita pendent de rendició de comptes