GVAPARTICIPA

Tornar

Visita d'especialistes sanitaris a les zones d'interior

Elsports Elsports  •  30-05-2021  •  Comunitat Valenciana  • 

especialista.jpg
especialista.jpg

Codi de proposta d'inversió: 728 

La sanitat pública ha de ser garantia d'una atenció adequada en qualsevol lloc, siga urbà o rural. I, per tant, l'accés als serveis sanitaris ha de ser igual per a tota la ciutadania, i en cap cas, un límit per a l'accés a una atenció sanitària de qualitat.

Amb l'objectiu de brindar atencions mèdiques i serveis especialitzats en diferents localitats de la comarca dels Ports, aquesta proposta preten millorar l'accessibilitat a la salut especialitzada en tot el territori valencià i en especial a les zones de l'interior de Castelló, garantint l'accés als serveis de salut professionals i especialitzats  a tota la població dels pobles rurals que tenen dificultats d'accés als hospitals o son pacients depenents.

La proposta preten facilitar l'accés de la població a l'atenció especialitzada, reduint en la mesura del possible els grans desplaçaments, i garantir la visita per exemple d'un oftalmòleg, un radiòleg o un pediatra almenys una vegada al mes als centres de salut dels municipis xicotets dels Ports. 

 

Informe de viabilitat

La ciutadania proposa, mitjançant aquests pressupostos participatius, millorar l'accessibilitat a la salut especialitzada en tot el territori valencià i especialment en les zones de l'interior de Castelló, garantint l'accés als serveis de salut professionals i especialitzats en tota la població dels pobles rurals que tenen dificultats d'accés als hospitals o són pacients dependents. En els termes que està plantejada, la proposada no resulta viable tècnicament, causa expressa d'inviabilitat de l'apartat 9.2 c) de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. El fonament d'aquesta inviabilitat tècnica es basa en el fet que tot i que la proposta ciutadana milloraria l'accessibilitat de l'atenció especialitzada en les zones rurals, implicaria la disminució de pacients visitats en una jornada per la necessitat de desplaçament dels professionals, amb la qual cosa s'incrementaria la llista d'espera per a aquestes especialitats. D'altra banda, l'atenció especialitzada precisa en la majoria de les ocasions de material i aparells que no poden traslladar-se. Per a poder donar viabilitat a l'esperit d'aquesta petició i complir amb els criteris 9.2c i 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de Maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ES REFORMULA la proposta mitjançant un PROJECTE D'IMPLEMENTACIÓ DE TELEMEDICINA A NIVELL DE TOTA LA COMUNITAT VALENCIANA, a fi, entre altres, de facilitar l'accés als serveis d'alguns especialistes en zones d'interior. Es plantegen diverses accions relacionades amb el projecte d'implementació de la telemedicina, en concret: • Modernització dels sistemes d'informació dels centres d'especialitats, incidint en aquelles en les quals la telemedicina té major ús. • Instal·lació d'electrocardiògrafs d'alta generació, que permeten transmetre proves amb qualitat suficient per a la seua valoració telemàtica. • Equipaments tecnològics per a dermatologia i cirurgia preoperatòria, que permeten l'anàlisi del facultatiu per telemedicina.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
  • Avatar admin
    Administrador #7  •  17/06/2021 10:45:57

    Bon dia! Recordeu que en aquesta segona fase dels Pressupostos Participatius, en concret en les propostes destinades a "Comarques d'Interior del Nord", només són necessaris 50 avals. Una vegada superat aquest mínim de suports, no és necessari seguir avalant la proposta perquè passe a la fase d'avaluació. Moltes gràcies per la vostra participació! 👍

    Sense respostes
    No hi ha fites definides