GVAPARTICIPA

Tornar

Activitats culturals-esportives com a model d'oci de qualitat a Castalla

tonidoménech tonidoménech  •  29-05-2021  •  Comarques Centrals  • 

Demanem el cel a Castalla.jpg
Demanem el cel a Castalla.jpg

Codi de proposta d'inversió: 676 

A Castalla, des dels estaments educatius, estem observant en els últims anys una tendència preocupant a la desaparició de l'oci de tot tipus (el cultural o el del pur entreteniment) amb tot el que comporta això. Només hi ha xicotets punts aïllats amb tot allò relacionat amb festes. Pero com en tots els pobles estos entreteniments estan vinculats al consum de substàncies com l'alcohol i, com hem assenyalat abans, són esdeveniments molt puntuals. 

En enquestes realitzades en els últims cursos de secundària, a penes entre el 10% i el 20% dels alumnes es veuen vivint al poble amb 40 anys. La progressió negativa en eixa perspectiva s'ha incrementat en els últims anys de forma alarmant. Hem passat de 65-80% a finals dels 90 a eixes xifres actuals que fan témer un abandonament progressiu del poble. Ara mateix ja s'observa que els alumnes que ixen de Castalla per anar a la universitat i que abans tornaven els caps de setmana al poble, ara ja no ho fan. Això fa que l'escala d'edat immediatament anterior (14-18) es quede sense referents. Hi ha poc entreteniment i el poc que hi ha deixa de ser de qualitat, com hem dit, només el vinculat a les festes de Moros i Cristians. 

Per tant la proposta gira al voltant de crear un programa cultural (i esportiu) per generar possibilitats d'entreteniment de qualitat per a gent a partir dels 15 anys. Aquest elecció d'edat farà que l'esglaó inmediatament anterior passe a tenir referents i models òptims i estiga desitjant arribar als 15 anys per poder participar del projecte. També el programa té com a objectiu eliminar les práctiques de risc entre els joves, seguint el model Islandés (adjuntem PDF). 

Evidentment les activitats han de ser el suficientment atractives per a provocar la participació dels joves. El projecte inclouria activitats de realització de curtmetratges, creació de grups de pop i rock, dansa urbana, taller de Djs, descens en bicicleta BMX, creació de còmics, taller de rap, escalada, volei urbà, taller de moda, creació de música per ordinador, parkour i calistènia. Les activitats podran anar variant en el temps i afegir-se'n de noves, però aquestes en concret poden donar un inici ja que, a partir de entrevistes fetes amb gent d'ací, tenim clar que tenen seguidors al poble.

La idea seria realitzar les activitats les vesprades-nits de dissabte amb tallers de 2 mesos (octubre-novembre per exemple) i després fer una xicotetat festa-presentació un dissabte o dos (en desembre per exemple) per a que ells puguen mostrar tots els seus aprenentatges i cobrir les necessitats d'ampliar relacions socials, obligatòries en eixes edats.

També el projecte ha d'incloure la recollida d'informació dels participants per a la millora continua i la retroalimentació per allargar en el temps. A més, es podria gestionar el contacte amb poblacions properes per a augmentar les possibilitats, l'oferta i els intercanvis (Onil, Biar, Tibi...). 

Ubicación: Castalla

Documents (1)

Informe de inviabilitat

La proposta és considerada inviable per la següent causa de l’apartat 9.2 c) de l'Annex I Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participaci ciutadana per a l’elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022: - No ser competència de la Generalitat, de conformitat amb el que s’estableix en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. L’article 25. 2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en referència a l’ocupació del temps lliure, estableix aquesta competència com a pròpia del municipi: l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
    No hi ha fites definides