GVAPARTICIPA

Tornar

NATURALITZACIÓ DEL PATI CEIP FERNANDO DE LOS RIOS

FRANCESC MOLTO FRANCESC MOLTO  •  28-05-2021  •  Comarques de l'Horta  • 

ESTAT ACTUAL DEL PATI
ESTAT ACTUAL DEL PATI

Codi de proposta d'inversió: 624 

Adecuar los espacios a las necesidades de nuestro alumnado dan respuesta a las habilidades motivos, afectivas, emocionales, creativas ... Queremos quels patios sean espacios habitados y lugares de aprendizaje.

Dotación de mobiliario Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 • Espacios de desarrollo de capacidades psicomotrices
  • creación de varios espacios de escalada (rocódromo)
  • configuración de circuitos con desniveles, saltos y obstáculos
  • areneros
  • espacio para jugar a los bolos
  • pista de patinaje
 • juego simbólico
  • Cabañas, construcciones de madera y otros elementos naturales
  • cocinita
  • areneros
 • Espacios ajardinados y huertos.
  • Jardineras de obra y de madera
  • huertos
 • espacios cubiertos
  • Adecuación y reforma de los porches
  • Creación de espacios cubiertos con protección vegetal o textil (pérgolas)

Ubicación: CEIP FERNANDO DE LOS RIOS. PZA. PALLETER, S/N. BURJASSOT (46100)

Propuesto en nombre de: CEIP FERNANDO DE LOS RIOS

Documents (2)

Informe de inviabilitat

La present proposta és inviable d'acord amb el que disposa l'apartat 9.5 c) de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, ja que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja disposa d'una via per a articular aquest tipus d'inversions en infraestructures educatives. D'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat, són les administracions locals interessades les que formulen la sol·licitud d'adhesió dirigida a la conselleria amb competència en matèria d'educació, a fi d'adherir-se en aquest programa.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
  No hi ha fites definides