GVAPARTICIPA

Tornar

Rehabilitar i ampliar l'Institut Andreu Sempere

ASSOCIACIÓ TEA-ASPERGER FONT ROJA-MARIOLA (TEAS) ASSOCIACIÓ TEA-ASPERGER FONT ROJA-MARIOLA (TEAS)  •  27-05-2021  •  Comarques Centrals  • 

Codi de proposta d'inversió: 484 

Rehabilitació i ampliació de l'Institut Andreu Sempere d'Alcoi, ja que porta més de 20 anys sense realitzar-se cap intervenció pel que es troba en unes condicions bastant antigues i obsoletes, amb falta d'infraestructures per a poder ampliar les activitats docents, creant grans dificultats a la comunitat educativa de l'Institut per a desenvolupar la seua funció docent.

Davant aquesta situació és necessària una actuació urgent que implique l'ampliació, adequació i modernització de les instal·lacions, tant educatives, socials com a esportives, per a crear un institut modern i adequat a la societat que vivim actualment.

Propuesto en nombre de: ASSOCIACIÓ TEA-ASPERGER FONT ROJA-MARIOLA (TEAS)

Informe de inviabilitat

La present proposta és inviable d'acord amb el que disposa l'apartat 9.5 c) de l'Annex I Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, ja que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja disposa d'una via per a articular aquest tipus d'inversions en infraestructures educatives. D'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat, són les administracions locals interessades les que formulen la sol·licitud d'adhesió dirigida a la conselleria amb competència en matèria d'educació, a fi d'adherir-se en aquest programa.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides