GVAPARTICIPA

Tornar

Construcció d'un Pàrquing per a l'Hospital Verge dels Lliris

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA ROSA-LA MISTERA (ALCOY) ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA ROSA-LA MISTERA (ALCOY)  •  27-05-2021  •  Comarques Centrals  • 

Codi de proposta d'inversió: 476 

Un problema visible és la falta de zones de pàrquing a l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi ja que l'espai destinat al mateix és molt reduït, no sent suficient per a tanta demanda dels usuaris que es desplacen en va vehicular privat des de les diferents poblacions ateses per l'hospital comarcal i les zones aptes per a aparcar són escasses

Propuesto en nombre de: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA ROSA-LA MISTERA (ALCOI)

Informe de viabilitat

Aquesta proposta es considera viable segons els criteris 9.2c i 9.5c de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. Si bé actualment l'Ajuntament ha donat per esgotada l'edificabilitat en els terrenys on està situat aquest centre, existeix una zona destinada a heliport que no s'està utilitzant com a tal (ja que a aquests fins d'utilitza l'heliport municipal). L'adaptació d'aquest espai podria suposar comptar amb entre 20-25 places d'aparcament més. L'actuació s'articularà mitjançant els corresponents instruments administratius de contractació pública.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides