GVAPARTICIPA

Tornar

Augment de l'import de les subvencions per a entitats ciutadanes

Horta Sud Horta Sud  •  27-05-2021  •  Comunitat Valenciana  • 

Codi de proposta d'inversió: 415 

Les entitats ciutadanes són els motors dels nostres barris, pobles i ciutats. Són qui dinamitza l'activitat social, cultural, esportiva, recreativa, etc., i al mateix temps multipliquen per tres cada euro que reben de l'administració pública.

Malgrat això, en la majoria de casos disposen de recursos econòmics molt limitats, que els fan impossible disposar de suficient personal tècnic contractat o disposar d'equipaments i mobiliari imprescindibles per a una realització òptima de les seues tasques. Aquests fets comporten que en moltes ocasions les associacions no tinguen possibilitats d'arribar a cobrir tot allò que la societat els demana. Igualment, els fa pràcticament impossible poder presentar projectes europeus que permetrien avançar en un nou model en la línia del que estableixen l'Agenda Urbana 2030 i els ODS.

Tot això s'ha vist agreujat des de l'inici de la COVID, amb la majoria d'associacions incapacitades per a poder realitzar les activitats periòdiques o puntuals que els permetien mantenir una certa solvència econòmica.

Per tot això, proposem l'ampliació de la partida dedicada a subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública, que els permeta augmentar la seua incidència en el territori i ampliar la seua tasca tant com la societat demane. Així, es demana:

  1. Augmentar la partida a un mínim d'1.500.000€ i amb la fixació d'una quantia addicional de mínim 500.000€.
  2. Retornar als criteris per a la determinació de la subvenció establerts en la convocatòria de 2019: "Per al cas de confederacions, federacions i fundacions d’àmbit autonòmic: 40.000 euros. b) Per al cas de confederacions, federacions d’àmbit inferior a l’autonòmic i associacions d’àmbit autonòmic: 15.000 euros. c) Per a la resta d’associacions: 6.000 euros".

 

 

 

Ubicación: Comunitat Valenciana

Propuesto en nombre de: Fundació Horta Sud

Informe de viabilitat

La proposta es considera viable per complir amb els requisits dels apartats 9.2 c) i 9.5 de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. El pressupost inicial de 2021 de la línia de subvenció destinada a fomentar la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme a les entitats ciutadanes, és de 885.000 euros, per la qual cosa, per a donar cumpliment a la proposta ciutadana es tractaria d'augmentar en 615.000 euros la partida pressupostària de la línia de subvenció S7310000. D'aquesta forma, la línia de subvenció tindria una quantia de 1,5 milions d'euros. Respecte a la segona part de la proposta, relativa a la determinació dels criteris per a repartir les ajudes, es considera inviable. Els pressupostos participatius no son un espai de negociació o una ferramenta per al canvi legislatiu. El que fa referència a la distribució de les quanties de les distintes subvencions haurà de regular-se en la convocatòria corresponent seguint un marc de participació ciutadana diferent.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides