GVAPARTICIPA

Tornar

Transformació del pati CEIP Alejandra Soler. RUSSAFA.

Manuel P Manuel P  •  26-05-2021  •  Comarques de l'Horta  • 

CEIP Alejandra Soler
CEIP Alejandra Soler

Codi de proposta d'inversió: 375 

Aconseguir un pati coeducatiu i verd en el que s'oferisca a l'alumnat alternatives a les pistes esportives i a la llosa de formigó actual.

Els patis de les escoles a sovint no s'han dissenyat pensant en la salut.

El pati de l'escola està poc contextualitzat en referència al currículum escolar, totalment aïllat del món de la natura, l'experimentació i allunyat de les necessitats dels xiquets i xiquetes. D'ací, sorgeix la necessitat de transformació del pati en un espai educatiu i d'apropament a la natura.

En el nostre centre es ve desenvolupant des del curs 2017-2018 la transformació del pati a través d'un grup de treball composat per mestres, associació veïnal i famílies del centre.

Aconseguir un pati coeducatiu en el que s'oferisca a l'alumnat alternatives a les 4 pistes esportives i a la llosa de formigó, dotant d'espais que permeten projectes pedagògics més enllà de les aules, sempre ha sigut un objectiu prioritari en l'AMPA i en general en tota la comunitat educativa.

Volem instal·lar microboscos que cumpliran distints objectius:

- Millorar la qualitat de l'educació de l'alumnat.

- Afavorir un us igualitari de l'espai.

- Proporcionar ombra en el pati de primària.

- Envoltar a l'alumnat d'espècies autòctones de maner que coneguen la vegetació de la nostra terra.

- Crear petits espais de natura.

- Conscienciar i sensibilitzar respecte a la importància de la natura.

Informe de inviabilitat

La present proposta és inviable d'acord amb el que disposa l'apartat 9.5 c) de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, ja que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja disposa d'una via per a articular aquest tipus d'inversions en infraestructures educatives. D'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat, són les administracions locals interessades les que formulen la sol·licitud d'adhesió dirigida a la conselleria amb competència en matèria d'educació, a fi d'adherir-se en aquest programa.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides